Ми відкриті!
Одеська область, с. Бурлача Балка
р-н Совиньон, Чорноморська дорога, 2А
Проїзд на мапі Google →

Публічна оферта

Публічна оферта на продаж готельних послуг

Фізична особа-підприємець Бойко Олексій В'ячеславович (далі – “Виконавець”), зареєстрована і діє відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, укладає цей Договір з будь-якою особою, що має назву надалі “ЗАМОВНИК”.

Після оплати на пошту клієнта приходить підтвердження бронювання, після чого клієнт може в’їжджати в наш готель. Пред’являти лист не обов’язково.

Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту здійснення Вами дій, передбачених в Оферті, що означає Ваше беззастережне приєднання до всіх умов оферти без будь-яких вилучень або обмежень.

Даний Договір є договором надання послуг, що укладається шляхом публічної оферти, і регламентує порядок надання послуг та зобов’язання, що виникають у зв’язку з цим між Виконавцем і Замовником. Текст цього Договору розміщений в мережі інтернет за адресою https://www.poseidon-apart-otel.com

1.Терміни та визначення, що використовуються в цьому Договорі

Система online бронювання – комплекс програмних сервісів ВИКОНАВЦЯ, що надає можливість оперативного доступу Замовника до бази готельних номерів, представленої для подальшого формування замовлення на придбання послуг з тимчасового проживання в частині такого фонду.

2. Предмет Договору

2.1. Предметом цієї оферти є бронювання і продаж ЗАМОВНИКУ готельних послуг на умовах даної Оферти та відповідно до тарифних планів, опублікованих на сайті https://www.poseidon-apart-otel.com.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. ЗАМОВНИК МОЖЕ
3.1.1. Оформляти замовлення на бронювання готельних послуг з використанням інтернету, дзвінка телефоном і іншими способами, зазначеними на https://www.poseidon-apart-otel.com. При цьому ЗАМОВНИК визнає, що в разі використання сервісу ВИКОНАВЦЯ він повною мірою і беззастережно приймає умови даної Оферти в незалежності від того, яким способом було здійснено замовлення.
3.1.2. Відмовитися від замовлення або змінити його можна тільки після узгодження з Виконавцем у письмовій формі.
3.1.3. Обирати спосіб оплати замовлення із запропонованих на сайті https://www.poseidon-apart-otel.com.
3.1.4. Самостійно перевірити дані замовлення перед його оформленням і бронюванням готельних послуг. ЗАМОВНИК несе повну відповідальність за правдивість інформації, і правомірність вживання даних, використаних ним при оформленні замовлення.

3.2. ВИКОНАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО
3.2.1. Вимагати від Замовника дотримання всіх процедур замовлення і бронювання готельних послуг в суворій відповідності щодо правил, викладених на сайті https://www.poseidon-apart-otel.com і в даній Оферті. Які б дії не робив ЗАМОВНИК, ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність за належне виконання тільки дій і процедур, скоєних з повним дотриманням цих правил.
3.2.2. Вимагати від Замовника повної згоди з умовами оферти. Без згоди з умовами оферти відмовити ЗАМОВНИКУ в наданні послуг.
3.2.3. Утримувати з Замовника або вимагати оплати повної вартості штрафів на умовах готелю, зазначеного в замовленні, в разі зміни, відмови від замовлення або не заїзду в готель. При цьому ЗАМОВНИК визнає дії ВИКОНАВЦЯ повністю правомірними й не має претензій.
3.2.4. Вимагати від Замовника повної оплати вартості за одну розрахункову добу здійсненого замовлення.
3.2.5. У виняткових випадках замінювати номера в готелі, підтверджені раніше, на номери тієї ж категорії без стягування Додатковою оплати.

3.3. ЗАМОВНИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ
3.3.1. Погодитися з умовами даної Оферти.
3.3.2. Не приступати до оформлення замовлення, попередньо не ознайомившись з правилами ВИКОНАВЦЯ. Якщо ЗАМОВНИК приступив до оформлення замовлення, то ВИКОНАВЕЦЬ має право вважати, що ЗАМОВНИК повністю ознайомлений і згоден з правилами.
3.3.3. Вказувати актуальну контактну інформацію при реєстрації та оформленні замовлення (номер телефону, E-mail).
3.3.4. Вказати й перевірити при замовленні коректність всіх необхідних даних для оформлення замовлення. У разі, коли ЗАМОВНИК відмовився надати необхідні дані, то ВИКОНАВЕЦЬ має право відмовити в оформленні замовлення.
3.3.5. Сплатити в повному обсязі вартість замовлення за допомогою способів платежу, представлених на сайті https://www.poseidon-apart-otel.com і в терміни, зазначені Виконавцем в процесі оформлення замовлення.
3.3.6. У разі відмови від замовлення (ануляції) негайно повідомити про це Виконавця (з подальшим наданням письмового підтвердження). Ануляція вважається прийнятою з моменту отримання Виконавцем письмового підтвердження про ануляцію.

3.4. Виконавець зобов’язаний
3.4.1. Надати Замовнику необхідну інформацію та інструкції для оформлення замовлення. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Виконавець публікує на сайті https://www.poseidon-apart-otel.com
3.4.2. У разі неможливості бронювання на заявлених Замовником умовах, інформувати про це Замовника і запропонувати бронювання на альтернативних умовах.
3.4.3. Прийняти оплату послуг від Замовника (в тому числі через третіх осіб) після належного оформлення замовлення та успішного бронювання готельних послуг.

3. Правила відмови від замовлення, зміни замовлення і повернення грошових коштів ЗАМОВНИКУ

4.1. ЗАМОВНИК має право в будь-який момент відмовитися від замовлення. Безкоштовне скасування можливе за 30 днів до заїзду, менше, ніж за 30 днів, оплата не повертається і залишається в готелі як штраф. Грошові кошти за додаткові послуги не повертаються, їх можна витратити в повному обсязі на бар, кухню, оренду сауни в період проживання.

  1. Відповідальність. Вирішення суперечок

5.1. ЗАМОВНИК представляє інтереси всіх осіб, зазначених у замовленні та персонально несе відповідальність перед Виконавцем за правильність повідомлених в заявці даних про них, за виконання всіма особами всіх зобов’язань, включаючи зобов’язання по оплаті замовлення та оплати штрафу в разі відмови від надання готельних послуг (включаючи не заїзд в готель).
5.2. Виконавець не несе відповідальності у разі невиконання або неналежного виконання послуг зі свого боку або з боку третіх осіб, що виникли через неправдивість, недостатність або несвоєчасність підтверджуючої інформації та документів, наданих ЗАМОВНИКОМ, а також інших порушень умов цієї Оферти з боку ЗАМОВНИКА.
5.3. Виконавець не несе відповідальності в разі не заїзду ЗАМОВНИКА в готель в перший день заїзду і, в результаті цього, можливим не заселенням в готель.
5.4. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданого обслуговування очікуванням замовника і його суб’єктивною оцінкою.
5.5. Сторони будуть докладати всіх зусиль з метою досягнення згоди щодо суперечливих питань шляхом переговорів. При неможливості досягнення згоди на переговорах, суперечки, що виникли, підлягають розгляду в суді в порядку, встановленому законодавством України.
5.6. З усіх інших питань, не передбачених у цій Оферті, Сторони керуються чинним законодавством України. Всі можливі суперечки, що випливають з положень Оферти, будуть вирішуватися в судах України відповідно до чинного законодавства України.

  1. Форс-мажор

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин.
6.2. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, загальнодержавна криза, страйки в галузі або регіоні, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах, дія шкідливих програм, а також недобросовісні дії третіх осіб, що виразилися в діях, спрямованих на несанкціонований доступ та / або виведення з ладу програмного та / або апаратного комплексу кожної зі Сторін.Зміна та розірвання Договору7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту початку процесу оформлення замовлення ЗАМОВНИКОМ і діє безстроково.
7.2. ЗАМОВНИК має право в будь-який момент відмовитися від послуг ВИКОНАВЦЯ. Відмова Замовника тягне за собою припинення перед ним всіх обов’язків ВИКОНАВЦЯ з моменту такої відмови.
7.3. Виконавець має право в односторонньому порядку, не мотивуючи, розірвати цей Договір.
7.4. ЗАМОВНИК не має право розірвати договір, після прийняття його умов.
7.5. Виконавець має право змінювати умови цього Договору та його додатків, вводити нові Додатки до цього Договору без попереднього повідомлення. ЗАМОВНИК, знаючи про можливість таких змін, згоден з тим, що вони будуть проводитися. Якщо ЗАМОВНИК продовжує користуватися послугами ВИКОНАВЦЯ після таких змін, це означає його згоду з ними.

8. Конфіденційність даних

8.1. Замовнику гарантується конфіденційність даних, наданих з метою бронювання готельних послуг.
8.2. ЗАМОВНИК несе відповідальність за конфіденційність свого реєстраційного імені (логіну) та пароля, а також за всі дії, здійснені під такою назвою (логіном) і паролем. Виконавець не несе відповідальності та не відшкодовує збитки, що виникли внаслідок несанкціонованого використання третіми особами ідентифікаційних даних ЗАМОВНИКА.